Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić Ci jak największy komfort korzystania z naszej strony. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich użycie.
Nasza Polityka Cookies Wyłącz obsługę plików cookies Akceptuję pliki cookies
Włącz obsługę plików cookies, aby wygodniej korzystać z witryny.
Nasza Polityka Cookies Akceptuję pliki cookies

Zastrzeżenia prawne

Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau sp. z o.o.


Dyrektor zarządzający Uwe Kraft
Zarejestrowane biura firmowe Riedwasen 10
74586 Frankenhardt - Honhardt
Niemcy
Rejestr Handlowy Sąd rejonowy Crailsheim HRB 1276
VAT ID No. DE 145193466


Zastrzeżenia prawne:

1. Treść informacji dostępnych on line
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Wszelkie roszczenia w stosunku do autora, które związane są ze stratami materialnymi, bądź niematerialnymi i które mogą być wywołane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych informacji lub w razie wykorzystania niepoprawnych, bądź niekompletnych informacji, są generalnie wykluczone, chyba że w wypadku jawnego zaniedbania ze strony autora.

Wszystkie oferty są niewiążące i nieobowiązkowe. Autor rości sobie prawo do modyfikacji, korekty lub odwołania części, bądź całości oferty albo czasowego lub stałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego poinformowania.


2. Odsyłacze i linki
W miejscach gdzie umieszczone są bezpośrednie, bądź pośrednie odnośniki do innych stron (“linki”), które znajdują się poza zakresem dpowiedzialności prawnej autora, jakiekolwiek wzięcie odpowiedzialności nastąpiłoby wyłącznie w przypadku, kiedy autor posiadał wiedzę na temat zawartości i byłoby to technicznie możliwe i rozsądne aby zapobiec korzystaniu z nich, w razie gdyby zawierały one niezgodne z prawem treści.

Autor niniejszym stanowczo oświadcza, że w chwili zamieszczania linka, na załączonych stronach nie wykryto żadnych treści niezgodnych z prawem. Autor nie ma żadnego wpływu na obecną lub przyszłą prezentację, zawartość lub autorstwo załączonych stron. W związku z tym , stanowczo dystansuje się on od wszelkiej zawartości wszystkich załączonych stron, które były modyfikowane po zamieszczeniu linków. Tyczy się to wszystkich linków na jego własnej stronie, a także postów i zewnętrznych wkładów w księgę gości, fora dyskusyjne i listy pocztowe, stworzone przez autora. Jedynie dostarczyciel załączonych stron internetowych ponosi odpowiedzialność za nielegalną, wadliwą lub niekompletną zawartość i w szczególności za straty poniesione w wyniku użycia lub nie użycia udostępnianych w ten sposób informacji, a nie osoba, która jedynie odnosi się do danych publikacji poprzez link.


3. Prawa autorskie i prawa do znaku towarowego
We wszelkich publikacjach autor zabiega o poszanowanie praw autorskich zamieszczonych grafik, ścieżek dźwiękowych, plików wideo czy tekstów lub korzystanie z nie objętych prawami autorskimi grafik, ścieżek dźwiękowych, plików wideo czy tekstów.

Wszystkie znaki markowe i znaki towarowe (również znaki markowe i znaki towarowe osób trzecich) podane na stronie, podlegają regulacjom o ochronie praw autorskich i praw do znaków towarowych dla każdego zarejestrowanego właściciela. To, że znak markowy został jedynie przytoczony nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione prawami własności osób trzecich!

Prawa autorskie wszelkich opublikowanych materiałów wyprodukowanych przez samego autora pozostaną wyłącznie przy autorze tych stron. Powielanie, bądź wykorzystywanie takich grafik, ścieżek dźwiękowych, plików / ścieżek wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych, bądź drukowanych jest zakazane, chyba że autor wyraził wyraźną zgodę.


4. Ochrona danych
Jeśli strona posiada możliwość podawania danych prywatnych lub biznesowych (imiona, adresy, adresy e-mail), dzielenie się przez użytkownika tymi danymi jest realizowane wyłącznie dobrowolnie. Korzystanie i opłata za oferowane usługi jest dozwolona - jeżeli jest to technicznie możliwe i rozsądne - bez precyzowania jakichkolwiek danych osobowych lub pod sprecyzowanymi danymi anonimowymi, czy też pseudonimami.


5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Wyłączenie odpowiedzialności prawnej za część witryny internetowej, w skład której wchodzi ta strona. Jeśli jakiekolwiek fragmenty lub poszczególne sformułowania nie będą dostosowane to obowiązującej sytuacji prawnej lub nie będą już z nią w pełni w zgodzie, nie będzie to miało wpływu na zawartość lub ważność pozostałych części dokumentu.
  Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau sp. z o.o.
Riedwasen 10
74586 Frankenhardt-Honhardt
Niemcy
Tel: +49 (0) 7959 702
Fax: +49 (0) 7959 2594
Mobile: +49 (0) 171 68 45 711
E-mail: info@kraft-fuehranlagen.de