Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Du godkänner härmed att vi använder cookies.
Vår policy om cookies Stäng av cookies Tillåt cookies
Godkänn cookies för en bättre upplevelse av hemsidan.
Vår policy om cookies Tillåt cookies

Kraft Solar

Fascinering „sol”

Solen är motorn till allt som sker på vår planet, dess energipotential är verkligen outtömlig. Varje timme ger solens strålar mer energi till jorden än vad hela världens befolkning behöver på ett år. Alla jordiska energikällor tackar vi solen for – en outtömliga källa – utan sol inget liv.

Solenergin är en viktig del i energimixen. KRAFT driver sedan 2006 en 300 kvm stor, 30 KW fotovoltaikanläggning på taket av fabrikshallen.

De goda erfarenheterna har gjort att Kraft bygger en andra PV-anläggning med 45 kW i form av en Kraft-rundhall med 18 m diamer och vridbart soltak. Mätningarna bekräftar på grund av efterstyrningen en ökning av prestandan på 30%.
Uwe Kraft GmbH:s fabrikshall med kontor
Förtagsområde med ny kontorsbyggnad som rundhall med vridbart soltak.
KRAFT-rundhall med vridbart soltak
Här använder Kraft även sin stora erfarenhet av konstruktion av rundhallar i form av häst-skrittmaskiner eller longeringshallar.

Kraft anser att denna produkt är en utmärkt breddning av sitt hittillsvarande program och som inledning i det här århundratets framtidsmarknad „Förnybar energi”!

De båda PV-anläggningarna producerar ca. 85 000 kW och sparar 60 000 kg CO2 utsläpp per år.

Övrigt: Familjen Kraft behöver ca 25000-30000 kWh ström för sin verksamhet per år, och det egna strömverket producerar rund en tredjedel av det egna behovet för de 20 medarbetarna!

KRAFT-rundhall med vridbart soltak

KRAFT-rundhall med vridbart soltak
Solefterstyrning: Vy ös, på morgonen kl. 8
Solefterstyrning: Vy öst, på kvällen kl. 17

Byggbeskrivning

KRAFT-rundhall, 18 m diameter, med ett vridbart soltak, är en tvåvånings stålkonstruktion.
Den övre våningen är lämpligt som lagerrum, konstruktion är statsikt så gjord att även tunga delar kan lagras där uppe. Dörren som vrids kan vad gäller storlek och utförande anpassas till individuella anspråk.

Den nedre våningen, 250 kvm yta, faststående, är lämplig för diverse användningsområden:
  • t.ex. för uppdag av en KRAFT-skrittmaskin, montering av hästboxar
  • t.ex. som kontor eller för lager-, verkstads- eller utställningsanvändning och mycket mer

Det speciella är givetvis den vridbara takkonstruktionen med en 400 kvm stor fotovoltaisk yta, ca 45 kW. Taket har en dubbla uppgifter:
  • Skydd mot vittring
  • Infångande av solenergi

Solefterstyrning

KRAFT-Solar – vridning med solen
Den teknik som satts in av KRAFT är genial och enkel samtidigt: KRAFT solefterstyrningssystem arbetetar helt automatiskt, den den speciella sensorinställningen riktar taket och därmed solmodulen självständigt mot solen. Olika solplaceringar under året uppfattas av solsensorn, och om solen inte skiner så flyttas inte taket, detta för att spara elektricitet. KRAFT-solefterstyrningen garanterar en produktionsökning på upp till 33% jämfört med en fast inställd anläggning.

Alltid i riktning „Solen”!
Heltaks-fotovoltaikanläggningen riktar sig alltid efter där solen befinner sig. Därigenom kan en större energimängd tas upp. De nedanstående upptagningarna visar vridrörelserna för taket från morgonen kl 8 (vy öst) till kvällen kl.17 (vy väst). Det på vridkretsen uppförda övertaket, inklusive fotvoltaikanläggningen riktiar sig hela dagen mot solen.
På kvällen när solen gått ner vrider sig taket tillbaka till sin utgångsställning för att nästa morgon samtidigt med den första solstrålen påbörja strömgenereringen. Denna KRAFT-teknik garanterar byggherrarna bästa möjliga utnyttjande av solenergin.

Användningsmöjligheter

Användningsmöjligheter inom hästhållningsområdet
  • En rund glidskens-skrittanläggning för sex hästar som är integrerad i undervåningen, med möjlighet att utnyttja det inre rummet som longeringsyta.
  • Den vridbara övervåningen med 240 kvm yta kan användas som lagerutrymme.
  • Här som rundstall med 11 boxar och anslutna paddocks i undervåningen och även möjlighet till förvaring i övervåningen.