Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Du godkänner härmed att vi använder cookies.
Vår policy om cookies Stäng av cookies Tillåt cookies
Godkänn cookies för en bättre upplevelse av hemsidan.
Vår policy om cookies Tillåt cookies

Glidskenor-skrittmaskiner (ovala, runda, kvadratiska)

Denna konstruktionsprincip gör det möjligt att tillverka skrittmaskiner i x möjliga storlekar. KRAFT-glidsken-skrittmaskin kan utrustas med halvtäckande tak och skyddar hästarna från vind och regn och anläggningen kan användas hela året om.

En intressant möjlighet är monteringen av glidskensanläggningen i en bestående hall, då går kostnaderna för fundament och tak bort.

KRAFT - glidskens-skrittmaskin känneteckas av att den är enkelt att hantera, en robust kostruktion och en hög säkerhetsstandard. Anläggningen kräver extremt lite underhåll och låg bullernivå.

KRAFT-glidskens-skrittmaskiner

Glidskensprincipen gör det möjligt med nya varianter vad gäller utförande av gångbanan, denna kan nu innehålla nöjda och raka avsnitt vilket i högre grad motsvarar hästens naturliga gång.
En studie av professor Paul Farrington och dr David Marln från Bristol universitet visas att det finns en betydande fördel att använda en skrittmaskin med ovalt möster i motsats till ett rund mönster.
Skrittande i en oval belastar hästen med en kombination av rätlinjiga och böjda rörelser, lprecis som vid ridande och i fri rörelse.
KRAFT är pionär inom ovala skrittmaskiner För ca. 3 år sedan började utvecklingen av ovala och kvadratiska skrittmaskiner efter glidskensprincipen. Referenslistan omfattar numera ca 80 objekt inom landet och utomlands.
KRAFT har av stabilitetsskäl bestämt sig för två glidskenor så att körvagnen kan föras från två sidor. Konstruktionen garanterar en optimal, lugn gång och användning av skiljegallersutförande.

Grundplan - Exempel

Leveransförtecknng

 • Planering, statisk del, byggdelar, snabbmontering, om så önskas även omfattande fundament, nyckelfärdigt överlämnande
 • 3 olika skiljegaller
 • Olika styrsystem
 • Om så önskas med regnskydd
 • 5 olika takmaterial
 • Vrid- eller skjutgrindar
 • Förbyggnad som catslide roof- eller sadeltak
 • Olika stängselvarianter
 • Vindnät mellan stängsel och tak som skydd för taket
 • Vindfång av dubbelstegsplattor för att skydda taket
 • Specialönskningar Kan tas hänsyn till. Möjligt att delvis montera själv

Stängselvarianter / praktiska exempel

Hur KRAFT glidskens-skrittmaskin uppstått och dess teknik

Från erfarenheten av att ha bygga över 200 hästskrittmaskiner, dök frågan hela tiden upp : "Vore det möjligt att konstruera en skrittmaskin som inte är rund utan som går rakt fram“? Hästar går inte alltid böjda, utan raka. Dessutom bör dyrbar plats utnyttjas på ett smart sätt.

Efter långa överläggningar utvecklade man en verklig nyhet, som även förtjänade namnet ”Nyhet”.
På en, efter individuella önskemål möjlig konstruktion, som är böjd i kurvor resp. hörn, körs en gånvagn. På denna gångvagn sätts ett mellangaller fast. Gångvagnen är förbunden med en rörprofilkedja. Denna så kallade kedja förbinder gångvagnarna med varandra och drivs så att gångvagnarna rör sig över den stående profilen.

För detta system ansökte och publicerade man vid det Europeiska patentverket (Ansökningsnummer 0 300 703.3)

Eftersom hela tekniken är placerad över gångytan, uppstår ett helt fritt inre rum som kan användas som hö eller bergplats. Den kan även byggas in i större hallar, så att den inre ytan hålls fri för ridning.
Eftersom stöden placeras utan hänsyn till armarna kan anläggningen även enkelt förses med tak, och detta är möjligt även utan fundament. Här rekommenderas att bygga upp anläggningen på en betongyta.

Med dessa nyheter blev det för första gången möjligt att verkligen låta hästarna även springa rakt. Den det även är lämplig för en rund anläggning. Eftersom gallret är upphängt över två stående profiler, uppstår en väsentligt stabilare upphängning av gallret än vid tidigare existerande. Ett betydligt stabilare skiljegaller kan byggas in också.

Nyheten kan besiktigas efter överenskommelse hos några kunder hos vilka systemet redan har kommit till användning.


Stängsel typ D
 • Vågräta granplankor, 40 mm
 • stängt till 2,0 m med kantskydd
Stängsel typ E
 • Vågräta hårdträplankor, 40 mm
 • stängt till 2,0 m med kantskydd
Stängsel typ F
 • Vågräta granplankor, 40 mm
 • stängd till 1,5 m
 • med förzinkade påsatsramar på 1,5 - 2,0 m
Stängsel typ G
Fam. Gasber, Grafschaft Esch (Deutschland)
 • Vågräta hårdträplankor, 40 mm
 • stängd till 1,5 m
 • med förzinkade påsatsramar på 1,5 - 2,0 m
Grundplan Rund
 • t.ex. diameter 20m - 7 hästar
Grundplan oval
 • t.ex. diameter 10 x 20m - 6hästar
Grundplan kvadrat
 • t.ex. 20 x 20m - 9 hästar